Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Здравейте!

Това са общите условия за използване на сайта LoveStyle.eu и поръчване на стоки и/или услуги.

Моля, да ги прочетете внимателно 😊
Те уреждат:
• условията за ползване на уебсайта http://LoveStyle.eu (наричан по-долу само “LoveStyle”) от потребители и клиенти;
• условията, реда и начина на покупко-продажба между LoveStyle и вас като клиенти;
• правата и задълженията на LoveStyle и на вас като клиенти при покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

Приемането на настоящите Общи условия от вас като клиенти на LoveStyle е задължително условие за поръчка на стока или услуга. Вие декларирате, че сте се запознали с общите условия и ги приемате, като поставите отметка в квадратчето (чекбокса), до надписа “Прочетох Общите условия, разбрах ги и ги приемам”.

Сайтът LoveStyle.eu е собственост на фирмата „Ес Джи Eнтърпрайс“ ЕООД с БУЛСТАТ: 204267515, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

НАИМЕНОВАНИЯ

Стоки – книги;

Услуга – семинари, уебинари, консултиране;

Потребител – посетител на сайта LoveStyle.eu;

Клиент – човек, поръчал или закупил стока или услуга, чрез сайта LoveStyle.eu;

Куриер – куриерска компания Еконт

ПОРЪЧКА НА СТОКА/УСЛУГА

 1. Можете да поръчате стока или услуга чрез сайта LoveStyle.eu. Във формата за поръчка се изисква да впишете вашите имена, телефонен номер и адрес за доставка. Тези лични данни се изискват, за да бъде възможна доставката от Куриера (повече можете да прочетете в „Политика за поверителност на личните данни“). В случай, че не сте изписали коректно някое от полетата и това възпрепятства доставка, представител на LoveStyle ще се свърже с вас за уточняване. Ако представител на LoveStyle не успее да ви открие, Поръчката ще се счита за провалена, като ще получите известие на електронната поща, която сте посочили при поръчка (ако е коректно изписан). В случай, че искате да я поръчате отново, можете да го направите през формата за поръчка.
 2. Куриерската услуга за доставка на поръчана стока/услуга се заплаща от клиента.

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. С банков превод

За ваше улеснение LoveStyle  ви предлага възможност да заплатите поръчаната стока или услуга чрез банкова плащане. След успешно заплащане, вашата поръчка ще бъде обработена. Моля, имайте предвид, че това може да отнеме 1-2 работни дни. Ако става въпрос за стока, ще бъде изпратена, а ако става въпрос за услуга, ще получите известие на посочената, при поръчка от вас електронна поща.

2. Наложен платеж (Пощенски паричен превод от вас или от трето лице от ваше име)

Плащанията от вас като клиент, чрез наложен платеж, ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран Куриер за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин Ес ДжиЕнтърпрайс ЕООД, се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ. За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА/УСЛУГА

 1. Стока – ще получите поръчаната от вас стока, чрез Куриер  до посочен от вас адрес или офис на куриера. Доставката може да отнеме до 5 работни дни (освен ако условията на Куриера не са различни за съответния период или населено място).
  При доставка куриерът ще ви предостави Разписка за пощенски превод, ако сте платили чрез наложен платеж или ще ви изпратим фактура, ако сте заплатили чрез банков превод.
 2. Услуга – Ще получите съобщение и фактура на електронната поща, която се посочили при поръчка.
 3. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

– клиента;

– лице, овластено от клиента да получи стоката със самата поръчка;

– лице, което е изрично овластено от клиента да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на клиента.

4. При приемането на стоката получателят подписва документ, удостоверяващ приемането на доставката.

ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ (АНУЛИРАНЕ)

 1. За стоки – можете да откажете направена поръчка, като изпратите съобщение на [email protected] и поръчката ви ще бъде анулирана, като ще получите уведомление за отказ и ако е извършено картово плащане, стойността на стоката ще бъде възстановена в пълен размер, спрямо условията за възстановяване.
 2. За Услуги – 100% от стойността на услугата ще ви бъде възстановена при отказ до 5 дни преди извършване на услугата. В случай, че има по-малко от 5 работни дни, стойността й няма да бъде възстановена. Не може да изисквате връщане на платената сума при положение, че услугата е извършена или предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение.
 3. Имате право да откажете стока, като 100% от стойността ще бъде възстановена, в случай, че LoveStyle не е спазил някоя от клаузите на настоящите общи условия.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПРАТЕНИ И НЕПРИЕТИ СТОКИ ОТ КЛИЕНТА

В случай, че:

 1. откажете стока, след като сте получили съобщение на електронната поща (която сте предоставили при поръчка), че Обработката на поръчката ви е приключена
 2. куриерът не е могъл да ви достави стоката, поради това, че не е могъл да установи контакт с вас
 3. не сте потърсили стоката в седемдневен срок, след като сте получили уведомление от Куриера

и стоката бъде върната на представител на LoveStyle. Ако я поръчате отново, ще ви бъде изпратена, единствено ако заплатите чрез банков превод. В противен случай, поръчката ви ще бъде отказана и LoveStyle се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА

В съответствие с българското законодателство (чл. 53 от ЗЗП), като клиент можете в седемдневен срок да се откаже от направена поръчка, като LoveStyle се задължава да възстанови стойността.  Възстановяването се извършва само и единствено по банков път.

 1. Моля, изпратете на [email protected] съобщение, че желаете да върнете стока и да впише банковите си детайли (IBAN и три имена), за да бъде възстановена пълната сума на стоката.
 2. Представител на LoveStyle ще ви уведоми в срок до 5 работни дни, до кой адрес или офис на куриера да изпратите стоката. Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата, на която сте получили адрес за връщане от представител на LoveStyle. При упражнено право на връщане на стока и изискване на възстановяване, ще заплатите само преките разходи за връщането на стоките (куриерска услуга).
 3. След като стоката бъде получена от представител на LoveStyle и ако е върната в подходящ търговски вид, стойността й ще ви бъде възстановена на посочената банкова сметка в срок от 14 работни дни.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА LOVESTYLE.EU

Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес http://LoveStyle.eu/, чрез който клиентите имат възможност да поръчват и закупуват стоки/услуги, включително следното:

1. Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

2. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от LoveStyle;

3. Да четат публикувани статии и видеа;

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. LoveStyle доставя стоки/услугите и гарантира правата на клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 2. LoveStyle има право да променя едностранно посочените цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, сключени след нейното обявяване на Сайта.
 3. Дори цената на поръчана от клиента стока да бъде променена, клиентът ще заплати сумата, посочена в Потвърждението за поръчка.
 4. Цените не включват транспортните разходи по доставката, те се заплащат от клиента.
 5. Клиентът не може да заплати заедно, различни поръчки, освен ако не се е свързал с представител на LoveStyle и не е получил писмено потвърждение.
 6. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

LoveStyle защитава личните данни на клиентите, които получава при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, LoveStyle може да използва личните данни на клиентите единствено и само за целите изпълнение на поръчки и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. LoveStyle гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на клиента или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
LoveStyle предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
От съображения за сигурност на личните данни на клиента, LoveStyle ще изпраща данни само на e-mail адрес, който е бил посочен във формата за поръчка.
Клиентът или Потребителят се съгласява, че LoveStyle има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на LoveStyle.
С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения. Клиентът се съгласява, че LoveStyle има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на LoveStyle.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от LoveStyle, за което ще уведоми по подходящ начин всички клиенти и потребители. LoveStyle и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:
A. след изричното му уведомяване от LoveStyle и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

B. след публикуването им на сайта на LoveStyle и ако Клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

ОТГОВОРНОСТ

Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност LoveStyle при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

LoveStyle не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

LoveStyle не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

LoveStyle не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

LoveStyle не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Клиентите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

LoveStyle не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

LoveStyle не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Клиентът и LoveStyle се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
 2. Клиентът и LoveStyle се задължават  да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
 3. За нуждите на настоящите общи условия, предоставените от LoveStyle услуги са семинари, курсове, обучения, консултации, организиране на събития.
 4. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между LoveStyle и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите общи условия са последно изменени на 01.06.2018 г.