Въпросите от проучването на д-р Артър Арън

Brian Rea
Brian Rea

Част 1

1. Предоставена ви е възможността да ви гостува за вечеря, който и да е. Кой бихте избрали?

2. Искате ли да бъдете известни? По какъв начин?

3. Преди да проведете телефонно обаждане, репетирате ли понякога какво ще кажете? Защо?

4. Как би протекъл „перфектният“ за вас ден?

5. Кога за последен път сте си пяли насаме? А пред някой друг?

6. Ако имате възможността да живеете до 90-годишна възраст и да запазите или ума или тялото си на 30-годишен през последните 60 години от живота си, което бихте избрали?

7. Имате ли тайно предчувствие за това как ще умрете?

8. Назовете три неща, по които явно вие и вашият партньор си приличате.

9. За какво се чувствате най-благодарен в живота си?

10. Ако можете да промените нещо в начина, по който сте били отгледани, какво би било то?

11. Имате четири минути, в които да разкажете на партньора си историята на живота си възможно най-подробно.

12. Ако бихте могли да се събудите утре и да сте придобили някакво качество или способност, какво би било то?

Част 2

13. Представете си, че кристална топка може да ви каже истината за вас, живота ви, за бъдещето или нещо друго, какво бихте искали да знаете?

14. Има ли нещо, за което сте мечтали да правите дълго време? Защо не сте го направили?

15. Какво е най-голямото постижение на живота ви?

16. Какво оценявате най-много в приятелство?

17. Кой е най-ценният ви спомен?

18. Кой е най-ужасяващият ви спомен?

19. Ако знаехте, че след една година ще умрете внезапно, бихте ли променили нещо в начина, по който живеете сега? Защо?

20. Какво означава за вас приятелството?

21. Какви роли играят любовта и обичта в живота ви?

22. Избройте 5 неща, които смятате за положителни в партньора си, като се редувате.

23. Колко близки и топли са отношенията със семейството ви? Смятате ли, че детството ви е по-щастливо от на повечето хора?

24. Как се чувствате в отношенията с вашата майка?

Част 3

25. Избройте три неща за “вас”. Например: „И двамата сме в тази стая…“

26. Довършете това изречение: „Бих искал да имам някой, с когото да споделя …“

27. Ако искате да станете близък приятел с партньора си, моля, споделете какво би било важно за него или нея да знае за вас.

28. Кажете на партньора си какво ви харесва в него; този път ще бъдете много честни, кажете неща, които не бихте казали на някого, когото току-що сте срещнали.

29. Споделете с партньора си един неудобен момент от живота си.

30. Кога за последен път плакахте пред друг човек? А насаме?

31. Кажете на партньора си нещо, което вече харесвате в него.

32. Какво, ако има такова нещо, смятате за твърде сериозно, за да се шегувате с него?

33. Ако трябваше да умрете тази вечер без възможност да общувате с никого, за какво най-много бихте съжалявали, че не не сте казали и на кого? Защо още не сте го направили?

34. Къщата ви, в която е всичко, което притежавате, се запалва. След като изведете любимите си хора и домашните си любимци, имате още малко време, за да спасите още нещо. Какво би било? Защо?

35. От всички хора във вашето семейство, чия смърт ще ви притесни най-много? Защо?

36. Споделете личен проблем и поискайте съвет от партньора си как можете да се справите с него. Също така помолете партньора си да прави същото израение като вас, докато споделяте проблема, който сте избрали.

Източник: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0146167297234003